Proces verbal de selectie in vederea acordarii sprijinului financiar pentru unitatile de cult