ANUNŢ DE PARTICIPARE Pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România